Thursday, August 1, 2013

Laporan Persidangan Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor ke-13 (1/2)

Di sini adalah jawapan yang disediakan oleh Kerajaan Selangor untuk 10 soalan mulut dan 10 soalan bertulis yang saya  kemukakan di Persidangan Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor ke-13 sebagai YB Damansara Utama.